Close
(0) items
Masz żadnych produktów w koszyku.
WSZYSTKIE KATEGORIE
  Filters
  Język
  Szukaj

  Conditions of Use

  Naprawy gwarancyjne

  Jeśli zakupiony produkt wymaga naprawy gwarancyjnej lub innego rodzaju naprawy, należy skontaktować się z firmą Tera Service Ogre, Tinužu iela 11, LV-5001.

   

  Rękojmia i roszczenia konsumenta z tytułu niezgodności towaru z warunkami umowy

  Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta, o ile producent ją oferuje. Okres gwarancji i inne warunki są określone w opisie produktu lub w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do produktu. Gwarancja nie narusza uprawnień przysługujących Konsumentowi na podstawie przepisów prawa.

  Niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta, Konsumentowi przysługuje, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie praw konsumentów oraz innych ustaw i rozporządzeń, prawo do złożenia producentowi lub Sprzedawcy reklamacji z tytułu niezgodności towaru z postanowieniami umowy w ciągu 2 (dwóch) lat od zakupu towaru. Za datę nabycia towaru uważa się dzień, w którym producent lub Sprzedawca wydał, a Konsument przyjął towar.

  Składając reklamację do Producenta lub Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z warunkami umowy, Konsument powinien dołączyć do Wniosku o reklamację kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji.

  Prawo do odstąpienia od umowy

  Zgodnie z rozporządzeniem łotewskiego Gabinetu Ministrów "Przepisy dotyczące umów zawieranych na odległość", Klient ma prawo zrezygnować z towaru zakupionego na stronie www.tera.lv w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych i zwrócić go Sprzedawcy bez podania przyczyny rezygnacji.

  Termin do wykonania prawa odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  Aby zachować prawo do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  W okresie korzystania z prawa do odstąpienia od umowy mają Państwo prawo do używania towarów w zakresie niezbędnym do sprawdzenia charakteru, cech i wydajności towarów. (W takim samym zakresie, w jakim mógłbyś to zrobić przed zakupem towarów w normalnym sklepie. Jeżeli skorzystają Państwo z prawa odstąpienia od umowy, ponoszą Państwo odpowiedzialność za każde użycie towarów wykraczające poza to, które miało na celu sprawdzenie charakteru, cech i wydajności towarów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niezgodne z zasadą dobrej wiary korzystanie z towarów w okresie korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz za zmniejszenie wartości, jakości i bezpieczeństwa towarów.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy:

  Prosimy o poinformowanie Tera Ltd. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Wypełnij formularz, aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

  Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres sales@tera.lv lub pocztą na adres siedziby SIA Tera: Ogre, Mālkalnes prospekts 5-18, LV-5003.

  Zanieś towar wraz z dowodem zakupu do SIA Tera, Ogre, Mālkalnes prospekts 5-18, LV-5003. lub umów się z nami na zwrot towaru kurierem (będziesz musiał pokryć koszty przesyłki).
  Ważne! Przedmiot musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu i w kompletnym zestawie. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany po sprawdzeniu jakości produktu.

   

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyborem przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwroty zostaną dokonane przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty do pierwotnej transakcji.

  Paragraf 22 rozporządzenia Gabinetu Ministrów nr 255 z dnia 20 maja 2014 r. "Przepisy dotyczące umów zawieranych na odległość" stanowi, że konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jeżeli:

  Cena towarów lub usług zależy od wahań na rynku finansowym, na które sprzedawca lub usługodawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie obowiązywania prawa do odstąpienia od umowy;

  Towary są wykonane zgodnie z instrukcjami konsumenta lub gdy towary są wyraźnie spersonalizowane;

  Produkt jest nietrwały lub wkrótce traci ważność;

  Konsument otworzył opakowanie produktu, którego nie można zwrócić ze względów zdrowotnych i higienicznych (towary takie jak elektryczna szczoteczka do zębów, depilator, elektryczna golarka do brody, trymer do brody/włosów, elektryczna maszynka do strzyżenia włosów, prostownice do włosów, bielizna, skarpety i rajstopy, perfumy, douszne słuchawki audio i inne towary o podobnym charakterze).

  Towary po dostarczeniu są nieodwracalnie mieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter;

  Konsument otworzył opakowanie nagrania audio lub wideo albo oprogramowania komputerowego.

  Skargi i pozasądowe procedury rozstrzygania sporów.

  Reklamacje dotyczące dostępności lub jakości towarów należy składać drogą elektroniczną na adres sales@tera.lv lub pisemnie na adres Ogre, Mālkalnes prospekts 5-18, LV-5003. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 15 dni roboczych od daty jej otrzymania, a odpowiedź zostanie przesłana na adres kontaktowy wskazany w reklamacji.

  Jeśli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, a Państwo nie zgadzają się z uznaniem reklamacji za nieuzasadnioną, mają Państwo prawo skorzystać z alternatywnych możliwości rozstrzygania sporów przewidzianych w przepisach ustawowych i wykonawczych, składając pisemny wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do sprzedawcy towaru, podając:

  imię, nazwisko, dane kontaktowe;

  datę złożenia wniosku;

  charakter sporu, roszczenia i podstawy, na których się opierają.

  Informacje o możliwościach pozasądowego rozstrzygania sporów i pozasądowych podmiotach rozstrzygających spory:

  Informacje o procesie rozstrzygania sporów: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

  Informacje o bazie danych pozasądowych podmiotów rozstrzygających spory konsumenckie: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

  Informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): W przypadku problemów z produktem zakupionym w Internecie klient może skorzystać z platformy ODR w celu złożenia skargi, która zostanie rozpatrzona przez niezależny organ rozstrzygania sporów. Link do platformy SIT: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

   

  Przypominamy, że konsumenci mają ustawowe prawo do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 24 miesięcy od daty dostawy.

   

  Pobierz powyższe zasady.

  Pobierz formularz odstąpienia od umowy.

  Warunki dostawy

  * - Konsument - osoba fizyczna, która chce, nabywa lub może nabyć lub skorzystać z towaru lub usługi w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

   

  Właściwości Tera.Lv

  Tera Ltd
  LV40002077617
  Ogre, Mālkalnes prospekts 5-18, LV-5001
  Luminor Banka, RIKOLV2X
  Konto: LV51RIKO0002013043000